Καλωσορίσατε στην Τεχνοπλεύση

6ος Ετήσιος Διαγωνισμός

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

*********************************************

 

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Εγγραφές: 09:00-09:30

Ώρα έναρξης Διαγωνισμού: 10:00

Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών, Κεντρικά Κτήρια Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καλλιπόλεως 75, 1678 Λευκωσία

*** Η "ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά από τον κάθε μαθητή και να σταλεί ηλεκτρονικά στο ece@ucy.ac.cy μέχρι και την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 ***

*********************************************